สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.505
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/12/2550
วันที่เริ่มใช้ 17/12/2561
วันที่หมดอายุ 16/12/2562
ที่อยู่ 18 ซอยนาคนิวาส 32 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 085-121-182-3,02-539-1719
โทรสาร 02-539-1716
E-Mail ppe@ppe.co.th
Website www.ppe.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร