สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.505
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2560
วันที่หมดอายุ :16/12/2561
ที่อยู่ :18 ซอยนาคนิวาส 32 ถนนนาคนิวาส
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :085-121-182-3,02-539-1719
โทรสาร :02-539-1716
E-Mail :ppe@ppe.co.th
Website : www.ppe.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร