สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.503
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สยาม บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2550
วันที่หมดอายุ :16/12/2551
ที่อยู่ :64/51 ซ.สามวา 11
:แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10510
โทรศัพท์ :084-021-9277
โทรสาร :0-2906-2999
E-Mail :surachai_fang@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/12/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร