สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.502
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ซีเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2555
วันที่หมดอายุ :16/12/2556
ที่อยู่ :55/3 หมู่ 5 ถ.ไสวประชาราษฎร์
:ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12150
โทรศัพท์ :0-2599-9955 , 0-2599-9966
โทรสาร :0-2599-9255
E-Mail :service@professionalcm.cm
Website : www.professionalcm.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/01/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร