สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.53
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :33/1 ซอยอินทามระ 35 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2691-8454-5
โทรสาร :02-2770603
E-Mail :siam_eng@yahoo.com
Website : www.siam-engineer.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร