สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.500
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2550
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2559
วันที่หมดอายุ :16/12/2560
ที่อยู่ :3300/68 ชั้น 10 อาคารบี ตึกช้าง
:ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2937-3500-7
โทรสาร :0-2937-3508-9
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/11/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร