สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.499
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาอาคาร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :2922/267 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 22
:ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2308-2481-5
โทรสาร :0-2308-2485
E-Mail :kcs_asso@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร