สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.498
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จาเบส อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ 12/11/2561
วันที่หมดอายุ 11/11/2562
ที่อยู่ 646/11 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) ถนนลาดพร้าว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 02-9333-990
โทรสาร 02-9333-990
E-Mail jabez2550@g.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร