สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.498
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด จาเบส อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :646/11 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) ถนนลาดพร้าว
:แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :02-9333-990
โทรสาร :02-9333-990
E-Mail :jabez2550@g.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร