สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.497
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :18/05/2561
วันที่หมดอายุ :17/05/2562
ที่อยู่ :99/42 หมู่ที่ 8
:แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2519-3944
โทรสาร :0-2945-8257
E-Mail :tsw3950@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร