สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.494
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บี.ไอ.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2553
วันที่หมดอายุ :11/11/2554
ที่อยู่ :98/15 หมู่ที่ 3 เฉลิมพระเกียรติฯ 32
:เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :08-9928-1021
โทรสาร :0-2747-0707
E-Mail :chanuanu@kbu.ac.th
Website : www.bic-engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/11/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร