สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.52
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2547
วันที่หมดอายุ :30/11/2548
ที่อยู่ :35 ซ.รามคำแหง 20 (แม้นเขียน 4) ถ.รามคำแหง
:แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2718-8020-2
โทรสาร :0-2718-6145
E-Mail :vanguard@loxinfo.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร