สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.493
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บีเอสเอส บิวดิ้ง ซิสเต็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :429 ถ.อ่อนนุช
:แขวงประเวศ เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0814251140
โทรสาร :02-181-2433
E-Mail :snsujitra@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร