สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.492
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ตรวจสอบอาคารและที่ปรึกษาทางด้านมลพิษ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2550
วันที่หมดอายุ :11/11/2551
ที่อยู่ :97/126 หมู่ 12 ถ.ศรีนครินทร์
:ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10540
โทรศัพท์ :0-2383-9369
โทรสาร :0-2383-9369
E-Mail :thanayut@bipcogroup.com
Website : www.bipcogroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/10/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร