สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.491
ชื่อนิติบุคคล บริษัท มามีมา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ 12/11/2560
วันที่หมดอายุ 11/11/2561
ที่อยู่ 248 ซ.มิตรภาพ 13/3 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ 044-211-007 , 044-211-234
โทรสาร 044-211-007
E-Mail estimate.mamema@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 13/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร