สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.491
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท มามีมา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :248 ซ.มิตรภาพ 13 ถ.มิตรภาพ
:ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด :นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :30000
โทรศัพท์ :044-211-007 , 044-211-234
โทรสาร :044-211-007
E-Mail :estimate.mamema@gmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร