สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.489
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซฟตี้ทูยู จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2550
วันที่หมดอายุ :11/11/2551
ที่อยู่ :29 หมู่ 9 คีรีรัฐยา
:ต.ธงชัย อ.เมือง
จังหวัด :เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :76000
โทรศัพท์ :032-418066
โทรสาร :032-418066
E-Mail :kriengkrai@safetytoyou.com
Website : www.safetytoyou.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/10/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร