สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.488
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวฟ เอ็นจิเนียริ่ง ตรวจสอบอาคาร และ ความปลอดภัย
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2551
วันที่หมดอายุ :11/11/2552
ที่อยู่ :1551/27 ซ.พหลโยธิน 34 ถ.พหลโยธิน
:แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2579-5957 , 081-536-1510
โทรสาร :0-2579-5957
E-Mail :WBG99@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/12/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร