สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.487
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรทรัช จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2550
วันที่หมดอายุ :11/11/2551
ที่อยู่ :156/87 หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 72 ถ.เพชรเกษม
:แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2804-4414-6
โทรสาร :0-2804-4890
E-Mail :p_protask@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/10/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร