สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.51
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 151 ถ.นวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2509-9000
โทรสาร 0-2509-9090
E-Mail teamgroup@team.co.th
Website www.team.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 351
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 01/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร