สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.486
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีวายอินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2551
วันที่หมดอายุ :11/11/2552
ที่อยู่ :43/116 หมู่ที่ 8
:ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :081-309-8609
โทรสาร :
E-Mail :pyinspection@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/11/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร