สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.485
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แคลคูลัส อีควิปเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :1500 ม.4 ซ.เทพารักษ์ 18 ถ.เทพารักษ์
:ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10270
โทรศัพท์ :023805991
โทรสาร :027548589
E-Mail :khunyong@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร