สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.484
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดี แอนด์ เอส เดอะ เฟิร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :2/220 ซ.ไมตรีจิต 9 ถ.ไมตรีจิต
:แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10510
โทรศัพท์ :0-2988-6049
โทรสาร :0-2989-5734
E-Mail :sommung1959@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร