สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.483
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอบีไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2554
วันที่หมดอายุ :11/11/2555
ที่อยู่ :205/54 หมู่ที่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
:ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11110
โทรศัพท์ :08-1809-9116
โทรสาร :0-2571-1325
E-Mail :arunung@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/09/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร