สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.482
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โกลบอล เมค อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2554
วันที่หมดอายุ :11/11/2555
ที่อยู่ :317 ตรอกกระดังงา ถ.นครสวรรค์
:แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10100
โทรศัพท์ :0-2927-0899
โทรสาร :0-2574-5840
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 08/11/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร