สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.480
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิ้วดิ้ง อินสเปกเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2550
วันที่หมดอายุ :11/11/2551
ที่อยู่ :53 ซ.ทรงสะอาด ถ.วิภาวดีรังสิต
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2277-2462-4
โทรสาร :0-2277-2465
E-Mail :psk_paisan@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/10/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร