สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.479
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโกราย เอ็นจิเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2553
วันที่หมดอายุ :11/11/2554
ที่อยู่ :233/117 หมู่ที่ 3 ซ.สรณคม ถ.สรงประภา
:แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2929-7611
โทรสาร :0-2929-7612
E-Mail :takorai@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/11/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร