สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.5
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอสพีซี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2558
วันที่หมดอายุ :30/11/2559
ที่อยู่ :29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204
:ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :02-381-7223
โทรสาร :02-381-0977
E-Mail :space@lox1.loxinfo.co.th
Website : www.thesindhugroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/09/2558
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร