สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.477
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ศุภสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :02/03/2561
วันที่หมดอายุ :01/03/2562
ที่อยู่ :718/19 หมู่บ้านพลัสพาร์คอเวนิว ถ.ลาซาล
:แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2348-3407-8
โทรสาร :0-2115-8899
E-Mail :supasinen@gmail.com
Website : supasin engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร