สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.476
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :82 ซอยลาดพร้าววังหิน 83 ถนนลาดพร้าววังหิน
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2745-6315-6
โทรสาร :0-2745-6068
E-Mail :tencon@tenconsultants.com
Website : www.tenconsultands.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร