สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.476
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิลดิ้ง ออดิท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :589/52 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.บางนา-ตราด
:แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2745-6315-6
โทรสาร :0-2745-6068
E-Mail :tencon@tenconsultants.com
Website : www.tenconsultands.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร