สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.475
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ 12/11/2561
วันที่หมดอายุ 11/11/2562
ที่อยู่ 50/19 ซอยคุ้มเกล้า 6
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510
โทรศัพท์ 029148422
โทรสาร 029148433
E-Mail info@building-inspectorgroup.com
Website www.buildinginspectorgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร