สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.475
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :50/19 ซอยคุ้มเกล้า 6
:แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10510
โทรศัพท์ :029148422
โทรสาร :029148433
E-Mail :info@building-inspectorgroup.com
Website : www.buildinginspectorgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร