สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.473
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็คซ์ทรีม เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2547
วันที่หมดอายุ :11/11/2548
ที่อยู่ :99/201 ซ. 18/1 ถ.ประชาอุทิศ 90
:หมู่ที่ 8 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10290
โทรศัพท์ :02-461-5138-9
โทรสาร :02-461-5139
E-Mail :towathana@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/10/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร