สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.472
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม บิลดิ้ง อินสเปคชั่น
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2554
วันที่หมดอายุ :11/11/2555
ที่อยู่ :3 ซ.เปรมฤทัย 9 ถ.ติวานนท์
:ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2951-2786
โทรสาร :0-2951-2786
E-Mail :sawasdee1970@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/09/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร