สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.471
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท กรุงเทพบิวดิ้งอินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/11/2550
วันที่เริ่มใช้ :12/11/2560
วันที่หมดอายุ :11/11/2561
ที่อยู่ :898/10 อาคารสำนักงาน 2 เอสวี ซิตี้ ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 3
:แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2682-6545-7
โทรสาร :0-2682-6549
E-Mail :ps@pornsiam.com
Website : www.pornsiam.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร