สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.49
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินฟรา คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :251/22 ถนนพระรามที่ 3
:แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2289-3645, 08-1917-0705
โทรสาร :
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร