สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.469
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อาคิเทคเชอรัล แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ออดิทเตอร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2550
วันที่หมดอายุ :02/10/2551
ที่อยู่ :540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 11 ถ.เพลินจิต
:แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10330
โทรศัพท์ :0-2305-8784, 0-2305-8785
โทรสาร :0-2658-7545
E-Mail :charoenarkom@sanook.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/09/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร