สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.468
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปรเฟสชันนัล บิวดิ้ง อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2553
วันที่หมดอายุ :02/10/2554
ที่อยู่ :1000/113 ซ.ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55
:แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2714-9072
โทรสาร :0-2714-9066
E-Mail :PBI_INSPECTION@YAHOO.COM
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/09/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร