สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.467
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แวลู อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ 03/10/2561
วันที่หมดอายุ 02/10/2562
ที่อยู่ 39/21-22 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-4525, 0-2679-4526
โทรสาร 0-2287-4245
E-Mail jirawat.c@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร