สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.467
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แวลู อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2561
วันที่หมดอายุ :02/10/2562
ที่อยู่ :39/21-22 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้
:แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2679-4525, 0-2679-4526
โทรสาร :0-2287-4245
E-Mail :jirawat.c@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร