สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.465
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ผู้ตรวจสอบอาคารไทย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2555
วันที่หมดอายุ :02/10/2556
ที่อยู่ :เลขที่ 2 ชั้น 2 อาคาร ที.เค.เอส. ทาวน์เวอร์ ถ.ลาดกระบัง-อ่อนนุช
:แขวง/ เขตประเวศลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :08-1900-2282 , 0-2727-5848
โทรสาร :0-2727-5849
E-Mail :tbt_company@yahoo.co.th
Website : www.tbtcompany.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/02/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร