สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.464
ชื่อนิติบุคคล บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ 19/08/2560
วันที่หมดอายุ 18/08/2561
ที่อยู่ 93/21 ชั้น 2 อาคารฮอลลีวูดสตรีท ถ.พญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-656-6776
โทรสาร 02-6566423
E-Mail info@medesign.co.th
Website www.medesignandi.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/08/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร