สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.464
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2560
วันที่หมดอายุ :18/08/2561
ที่อยู่ :93/21 ชั้น 2 อาคารฮอลลีวูดสตรีท ถ.พญาไท
:แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :02-656-6776
โทรสาร :02-6566423
E-Mail :info@medesign.co.th
Website : www.medesignandi.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/08/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร