สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.463
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วุทธิธนชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2555
วันที่หมดอายุ :02/10/2556
ที่อยู่ :81/94 ม.6
:ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :081-5859488
โทรสาร :
E-Mail :admin@wuthithanachai.com
Website : www.wuthithanachai.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/08/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร