สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.48
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :36/93-94 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สุขุมวิท 21
:แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2664-1300 ต่อ 206
โทรสาร :0-2664-1301
E-Mail :phornwan@aecie.co.th
Website : www.aecie.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :19
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร