สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.48
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 36/93-94 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2664-1300 ต่อ 206
โทรสาร 0-2664-1301
E-Mail phornwan@aecie.co.th
Website www.aecie.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 19
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 01/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร