สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.461
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โภคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2551
วันที่หมดอายุ :02/10/2552
ที่อยู่ :18 ซ.ลาซาล 12 ถ.สุขุมวิท
:แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2749-1614-5
โทรสาร :0-2749-1616
E-Mail :pokin_eng2001@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/10/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร