สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.460
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2561
วันที่หมดอายุ :02/10/2562
ที่อยู่ :481/131 ถนนจรัญสนิทวงศ์
:แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2412-9313, 08-1447-2513
โทรสาร :0-2412-9313
E-Mail :nisittis645@gmail.com , nisit645@hotmail.com
Website : -
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร