สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.458
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ที เอส บี อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2552
วันที่หมดอายุ :02/10/2553
ที่อยู่ :1336 ซ.อินทามระ 26/2 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
:แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2693-5674
โทรสาร :0-2693-5675
E-Mail :tsb_inspectors@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/09/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร