สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.47
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไออีซีเอ็ม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :135/47 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 16
:ซ.นาทอง ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10400
โทรศัพท์ :0-2689-5260
โทรสาร :0-2689-5265
E-Mail :iecm@iecm.co.th
Website : www.iecm.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :27
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร