สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.457
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไวส์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2550
วันที่หมดอายุ :02/10/2551
ที่อยู่ :110 ซ.ราชมนตรี ถ.กาญจนาภิเษก หมู่ 1
:แขวงบางไผ่ เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2804-2380
โทรสาร :0-2804-1795
E-Mail :wise@wiseconsultant.co.th
Website : www.wiseconsultant.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/09/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร