สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.456
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โมเดิร์นวิว จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2556
วันที่หมดอายุ :18/08/2557
ที่อยู่ :364 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
:ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
จังหวัด :เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :50140
โทรศัพท์ :053-421-221
โทรสาร :053-421-321
E-Mail :sie-group@hotmail.com
Website : www.modernview.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/08/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร