สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.455
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ 03/10/2561
วันที่หมดอายุ 02/10/2562
ที่อยู่ 99/120 ถ.กิ่งแก้ว-บางพลี หมู่ 4
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์ 081-640-7031
โทรสาร -
E-Mail uthai_3244@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร