สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.455
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ยูที อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2561
วันที่หมดอายุ :02/10/2562
ที่อยู่ :99/120 ถ.กิ่งแก้ว-บางพลี หมู่ 4
:ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10540
โทรศัพท์ :081-640-7031
โทรสาร :-
E-Mail :uthai_3244@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร