สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.454
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เบสท์บิลเดอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2550
วันที่หมดอายุ :02/10/2551
ที่อยู่ :104 ซ.พัฒนาการ 40 ถ.พัฒนาการ
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2513-6698
โทรสาร :0-2513-6398
E-Mail :surat_wang@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/09/2550
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร