สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.453
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงาน เคเอส เอ็นจิเนียริ่ง
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2555
วันที่หมดอายุ :02/10/2556
ที่อยู่ :217/214 ซ.ลาดพร้าว 126 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2643-2424, 08-1922-6694
โทรสาร :0-2643-2426
E-Mail :ksen1970@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/10/2555
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร