สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.452
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :01/03/2561
วันที่หมดอายุ :28/02/2562
ที่อยู่ :589/48 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนบางนา-ตราด
:แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2745-6238
โทรสาร :0-2745-6239
E-Mail :thaistandard@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร