สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.452
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทย แสตนดาร์ด อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ 01/03/2561
วันที่หมดอายุ 28/02/2562
ที่อยู่ 589/48 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ 0-2745-6238
โทรสาร 0-2745-6239
E-Mail thaistandard@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 14/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร