สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.451
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อุมบาว์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ 03/10/2561
วันที่หมดอายุ 02/10/2562
ที่อยู่ 3/49 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2953-9160-1
โทรสาร 0-2953-9162
E-Mail info@umbau.com
Website www.umbau.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร