สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.451
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อุมบาว์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :03/10/2550
วันที่เริ่มใช้ :03/10/2560
วันที่หมดอายุ :02/10/2561
ที่อยู่ :3/49 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2953-9160-1
โทรสาร :0-2953-9162
E-Mail :info@umbau.com
Website : www.umbau.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร